Verdrag

verantwoord

verleiden

FOSSIEL
NO DEAL

Verdrag

verantwoord

verleiden

FOSSIEL
NO DEAL

Wij beloven geen promotie meer te maken voor fossiel personen­vervoer of fossiele industrie.

Ja, ik doe ook mee
arrow

De belofte         De belofte         De belofte         De belofte

De belofte         De belofte         De belofte         De belofte

We kiezen als communicatie­professionals steeds bewuster waar we wel en niet voor willen werken. Dat is goed nieuws, want de invloed van creatieve bureaus is groot. Heel groot. Als professionele verleiders helpen we mensen kiezen. Of het nou gaat om erwtensoep of energie. Onze tactieken zijn zo verfijnd dat we in staat zijn om bewustwording te verhogen, normen te bepalen en gedrag te veranderen. Daarmee geven we in het klein of groot letterlijk de wereld van morgen vorm.

Dat het delven en verbranden van fossiele grondstoffen een onhoudbaar schadelijke impact op die wereld van morgen heeft, is wel duidelijk. Daarom kiezen we er als creatieve industrie voor om niet langer voor fossiele bedrijven te werken of fossiel personenvervoer aan te moedigen of groen te wassen. We zetten onze kennis en kunde niet langer in voor de fossiele industrie. Zo helpen we verduurzaming te versnellen en geven we de wereld van morgen positief vorm.

wat wel,  wat niet,  wat wel,  wat niet, 

Wat promoten we wel en niet?

In grote lijnen: wel met de Thalys naar Parijs, maar geen vliegretourtje Barcelona voor 60 euro. Wel elektrische mobiliteit, geen gebruikte of nieuwe benzineauto’s. Wel zonnepanelen van een groene energieleverancier, geen gratis kopje koffie bij een volle tank. Het is niet zo ingewikkeld. En het is vooral een uitnodiging om meer aandacht en tijd te geven aan merken, uitdagingen en opdrachten die bijdragen aan een veilige, sociale en gezonde wereld. Al was ’t maar omdat het je ook gewoon meer energie geeft.

Onder fossiel personenvervoer verstaan we auto’s, vliegreizen, bussen, boten en cruiseschepen. Onder fossiele industrie verstaan we bedrijven met als primaire activiteit het delven, transporteren, verkopen, leveren of promoten van olie, gas en steenkool. Voor energieleveranciers hanteren we een cijfer van 9 of hoger in de groene stroom ranglijst van De Consumentenbond, Natuur & Milieu en WISE.

PR Bureaus    •    Digital agencies    •    Reclame bureaus    •    Design agencies    •    Marketing    •    

PR Bureaus    •    Digital agencies    •    Reclame bureaus    •    Design agencies    •    Marketing    •    

Reclame bureaus    •    Design agencies    •    Marketing    •    PR Bureaus    •    Digital agencies    •    

Reclame bureaus    •    Design agencies    •    Marketing    •    PR Bureaus    •    Digital agencies    •    

Reclame bureaus    •    Design agencies    •    Marketing    •    PR Bureaus    •    Digital agencies    •    

Reclame bureaus    •    Design agencies    •    Marketing    •    PR Bureaus    •    Digital agencies    •    

PR Bureaus    •    Digital agencies    •    Reclame bureaus    •    Design agencies    •    Marketing    •    

PR Bureaus    •    Digital agencies    •    Reclame bureaus    •    Design agencies    •    Marketing    •    

We zijn al begonnen,
doe je mee?

Ja, ik doe ook mee
arrow

Disclaimer en contact

Dit project kwam tot stand als initiatief tussen een aantal betrokken communicatie bureau's.

Contact: info@fossielnodeal.nl

Verdrag

verantwoord

verleiden

FOSSIEL
Ja, ik doe ook mee
arrow
NO DEAL